Home / Binnenland / Zuid-Holland / Politie publiceert voortaan uitgebreider over integriteitsschendingen

Politie publiceert voortaan uitgebreider over integriteitsschendingen


 
Den Haag – De politie publiceert vanaf komend jaar uitgebreider over integriteitsschendingen. Per categorie wordt daarbij in de jaarverantwoording zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de Registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie.

U vindt de Registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie hier.

Jaarverantwoording

In de jaarverantwoording en in losse berichtgeving publiceert de politie over het aantal integriteitsschendingen, over oriënterende, disciplinaire en strafrechtelijke onderzoeken die de politie start. Ook meldt de politie in de jaarverantwoording het aantal strafontslagen. De jaarverantwoording vindt u hier.

Integer handelen

Integriteit is een van de kernwaarden van de politie. Burgers mogen verwachten dat de politie integer is en handelt. Het geweldsmonopolie, de handhaving van regels en de mogelijkheid om mensen hun vrijheid te ontnemen, scheppen die extra verantwoordelijkheid. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven.

Signalen van integriteitsschendingen door politiemensen worden altijd onderzocht. Voor politiemensen die misbruik maken van hun positie en over de schreef gaan, is geen plaats in de organisatie. De politie moet betrouwbaar zijn en is open en transparant op momenten dat er sprake is van zulke schendingen. De politie brengt zelf zaken naar buiten en volgt daarbij een vastgesteld protocol.

Integriteitsschendingen zonder ontslag

Sommige schendingen zijn niet zo ernstig dat tot ontslag moet worden overgegaan. Dat kunnen bijvoorbeeld, zoals opgenomen in artikel 77 van het BARP, een (schriftelijke) berisping zijn, de inhouding van salaris of het korten op vakantie-uren. Onderstaand een overzicht dat op 7 november 2019 is gepubliceerd naar aanleiding van een Wob-verzoek (klik op de foto voor de pdf).

tabel

Toelichting bij cijfers

Bovenstaande cijfers zijn handmatig uit het systeem gegenereerd. Het betreft zodanig kleine getallen dat het lastig is op grond daarvan conclusies te trekken. Soms is er sprake van verschillen in integriteitscijfers. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo worden bij meerdere feiten deze onder één schending/classificatie weggeschreven. Verder kan het zo zijn dat een onderzoek in jaar x start en pas in jaar y wordt afgerond, waarop  al dan niet een disciplinair traject volgt. Ook dat zorgt voor verschillen.

Bekijk ook

Meisje (12) gewond na aanval met mes

Delft – Een twaalfjarig meisje raakte donderdagmiddag gewond in een park aan de Van Rijslaan …